Creatieve hub en hotel voor ondernemers

EEN HOTEL VOOR ONDERNEMERS

Is u de facelift van Frame Offices op de Atoomweg al op­ge­val­len? Van oud ver­za­mel­ge­bouw naar een creatieve hub. Met een nieuwe gevel en een ver­fris­sen­de be­ne­den­ver­die­ping heeft het pand een nieuwe start gemaakt. Een plek waar on­der­ne­mers zich wanen in een hotel, maar dan wel alleen overdag, want over­nach­ten is het enige dat niet mogelijk is bij dit hotel voor on­der­ne­mers. 

On­der­ne­men is topsport 

“Een plek waar je als on­der­ne­mer kan groeien, samen met andere on­der­ne­mers”, zo be­schrijft lo­ca­tiema­na­ger Michiel Fokker de vestiging op Lage Weide. “Eind 2019 zijn we gestart met Frame Offices op deze plek met als doel om er een nieuwe business dynamiek te laden en een energieke community te creëren. Hier was een optische update voor nodig en het resultaat mag er zijn; sinds enkele weken is de ver­bou­wing van de centrale hal klaar en het ziet er fan­tas­tisch uit!” Frame Offices biedt plek aan een divers scala aan on­der­ne­mers, die door de upgrade in een goede sfeer fijn kunnen werken, ver­ga­de­ren en elkaar tegen het lijf kunnen lopen. Zo zijn er bij­voor­beeld uit­zend­bu­reaus, financiële adviseurs, pro­gram­meurs en advocaten gevestigd en is er een recht­streek­se ver­bin­ding met het aan­gren­zen­de res­tau­rant Vineyard gemaakt. “De on­der­ne­mers binnen Frame Offices ver­ster­ken elkaar ook door samen te werken. Die ver­bin­ding wordt ook steeds zicht­baar­der. Zo volgen bij­voor­beeld enkele on­der­ne­mers een programma bij de sport­school Deducated die ook in Frame Offices is gevestigd. On­der­ne­men is in dat opzicht net topsport!” 

De ‘nieuwe’ standaard 

Sinds corona zijn intrede heeft gedaan, ziet Fokker de wensen van de klanten ver­an­de­ren. “We merken dat flexi­bi­li­teit en full service extra be­lang­rijk zijn geworden in deze tijd. Even over­leg­gen en het ontvangen van gasten kan in de hal beneden onder het genot van een kop koffie, een ach­ter­grond­mu­ziek­je en met de dynamiek van het res­tau­rant. Erg handig wanneer het eigen kantoor hier niet voor geschikt is.” Frame Offices maakt het to­taal­plaat­je van de huurder of bedrijf door­slag­ge­vend en neemt alle zorgen rondom huur- en werk­om­ge­ving uit handen, zodat de huurder zich ten volle kan richten op de groei en ont­wik­ke­ling van zijn eigen business. “Een duidelijke ver­an­de­ring is ook dat huurders zoveel mogelijk zaken uit­be­ste­den die hen te veel tijd kosten. Zo regelen we bij­voor­beeld ad­mi­ni­stra­tieve zaken, maar zorgen we ook voor goede print­voor­zie­nin­gen, de lekkerste koffie, nemen we de telefoon aan, ontvangen en versturen we post en pakketten en boeken na­tuur­lijk een taxi indien gewenst. We bieden daarmee een full service en zijn veel meer dan alleen een business center met ver­ga­der­ruim­tesFrame Offices creates Places that work 

De nieuwste Need-to-Ha­ve 

In dat opzicht worden de huurders meer verwend dan een aantal jaar geleden. “Vroeger was stromend water en elektra de needto-have, later kwam daar een wi­fi-ver­bin­ding bij. Te­gen­woor­dig is full-ser­vi­ce de nieuwste needto-have én de basis van alle Frame Offices locaties. Aanpassen aan de wensen van de huurder is ons speerpunt en we stemmen het pakket dan ook specifiek af in overleg met onze klanten. De centrale hal kun je ook wel zien als ho­tel­lob­by. Een mooie plek om samen te komen en waar iedereen terecht kan. Van daaruit kunnen de huurders dan naar hun eigen ruimte in het pand.” De community en het ho­tel­ge­voel trekken energieke huurders met nieuwe, ver­fris­sen­de ideeën. “In dat opzicht is Frame Offices een hotel voor on­der­ne­mers. Alleen niet bedoeld om te over­nach­ten!” en is het enige dat niet mogelijk is bij dit hotel voor on­der­ne­mers.

Utrecht, 16 april 2021
Dit is een artikel van Parkmanagement Lage Weide onder ondernemersverhalen met @Daan van Haarlem als auteur.
Fotografie door Juri Hiensch

<img src="koffie_in_de_lobby.jpg" alt="Frame_Offices_Atoomweg"/>
Creatieve hub en hotel voor ondernemers